Zapis na szkolenie PPM 1

Zapis na szkolenie „Polska Platforma Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  –  zapoznanie z platformą”  : 27.11.2020 godz. 10.00

Szkolenie już się odbyło