Zasoby elektroniczne

AccessMedicine (McGraw-Hill)
AMADEo
American Chemical Society (ACS)
arianta
baztech
Bibliografia pracownikow
BMJ
CLINICAL KEY
Cochrane Library
Ćwiczenia z biochemii pod red. prof. Edwarda Bańkowskiego
EBSCO
Elibrary
Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery
IBUK Libra
Impact Factor (JCR)
Karger
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W WOLNYM DOSTĘPIE
Medline
MEDLINE Complete
MEDTube
Nature
Skrypt dla studentów Elektroradiologii
OvidSP
OvidSP – książki elektroniczne
Oxford Journal Medicine
Polska Bibliografia Lekarska
PubMed
Reaxys
Rozprawy doktorskie i habilitacyjne OPI
Regenerative Nephrology
Science
Science Direct
Science Direct-2
SCOPUS
Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja
Springer
Taylor and Francis
UpToDate
Web of Science
Wiley Online Library
KATALOG ALEPH
Polska Platforma Medczyna (PPM)