Zasoby

wolny - dostep– baza w wolnym dostępie dstep autoryzowany – baza w dostępie autoryzowanym

AccessMedicine (McGraw-Hill)
AMEDEO
American Chemical Society (ACS)
ARIANTA
BAZ-TECH
Bibliografia publikacji pracowników UMB
BMJ
ClinicalKey
Cochrane Library
Ćwiczenia z biochemii pod red. prof. Edwarda Bańkowskiego
CZASOPISMA OGÓLNODOSTĘPNE
EBSCO
Elibrary
Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery
IBUK Libra
Impact Factor (JCR)
Karger
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W WOLNYM DOSTĘPIE
Medline
MEDLINE Complete
MEDTube
Nature
Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej
OvidSP
OvidSP - książki elektroniczne
Oxford Journal Medicine
Polska Bibliografia Lekarska
PubMed
Reaxys
Rozprawy doktorskie i habilitacyjne OPI
Regenerative Nephrology
Science
Science Direct
SCOPUS
Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja
Springer
Springer - książki elektroniczne
Taylor and Francis
UpToDate
WebofScience
Wiley Online Library