Skip to content

Kilińskiego 1
15-089 Białystok

Wypożyczalnia:
85 748-54-50
Sekretariat:
85 748-54-47

Godziny otwarcia

 

Zestawienia

tematyczne

Zestawienia tematyczne

W bibliotece wykonuje się – odpłatnie – zestawienia  tematyczne z baz danych. Usługa skierowana jest do osób indywidualnych: studentów, doktorantów oraz pracowników UMB, jak również osób spoza uczelni.

Kontakt: malgorzata.matejczuk@umb.edu.pl

Opłaty:

  • Użytkownicy Biblioteki  – 10 zł na wykonanie zestawienia
    0,50 zł za stronę wydruku