komitet organizacyjny

mgr Anna Filimoniuk
mgr inż. Monika Fiedorowicz
mgr Agnieszka Janucik
mgr Julita Łobaczewska
mgr Eliza Makarewicz
mgr Małgorzata Matejczuk
lic. Marcin Pasiuk
inż. Wojciech Więcko