KONTAKT

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 47
fax. 85 748 54 48
e-mail: biblioteka@umb.edu.pl