opłata

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł (opłata zwolniona z VAT) za osobę i obejmuje udział w konferencji, wyżywienie (obiady i kolacje), materiały konferencyjne oraz udział w imprezach towarzyszących.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392
koniecznie z adnotacją "Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika
Termin wniesienia opłaty - 31 maja 2016 r.

UWAGA: faktura będzie wystawiona na nazwę instytucji podaną podczas procesu rejestracji.