PROGRAM KONFERENCJI

29 CZERWCA 2016 (ŚRODA)
9.00 - 10.00Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych
9.30 - 11.00 Rejestracja
10.00 - 11.00 Spotkanie Dyrektorów z przedstawicielem firmy BMJ
11.00Rozpoczęcie Konferencji i wykład inauguracyjny – „Lampka wina na zdrowie” prof. dr hab. Włodzimierz Buczko
SESJA I
11.30 - 11.50wystąpienie Sponsora Wolters Kluwer
11.50 - 12.05 Ocena dorobku naukowego w świetle nowej ustawy parametryzacyjnej Katarzyna Maćkiewicz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
12.05 - 12.20 wystąpienie Sponsora Elsevier
12.20 - 12.35 Dostosuj się albo zgiń – reorganizacja Bazy Bibliografia GUMed jako skutek współpracy z PBN-em Paulina Biczkowska, Elżbieta Tymińska Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
12.35 - 12.45 wystąpienie Sponsora Informa/Taylor & Francis
12.45 - 13.00 Doświadczenia Politechniki Warszawskiej we wprowadzaniu danych do systemu Pol-on. Weronika Kubrak, Dorota Szczęsna Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
13.00 - 13.15 przerwa kawowa
13.15 - 13.35 wystąpienie Sponsora EBSCO
13.35 - 13.50 WUM.Publikacje: baza dorobku publikacyjnego pracowników WUM - stan obecny i perspektywy rozwoju Irmina Utrata, Agnieszka Czarnecka Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13.50 - 14.05 System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa Aleksandra E. Adamczyk, Andrzej Koziara, Michał Tomaszek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
14.05 - 14.35 dyskusja
14.35 - 14.45 wystąpienie sponsora Springer/Nature
14.45 - 15.45 obiad
16.00spacer po Białymstoku
18.30kolacja
30 CZERWCA 2016 (CZWARTEK)
SESJA II
9.00 – 9.10wystąpienie Sponsora ABE – econtenta.com
9.10 – 9.20wystąpienie Sponsora BMJ
9.20 – 9.35"Prosto do informacji" - spełniona obietnica. Rola bazy NUKAT Agnieszka Dwornik Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
9.35 – 9.50Nukat to nie tylko katalog. Wykorzystanie danych centralnego katalogu narodowego w pracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Grzegorz Szturo Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
9.50 – 10.00wystąpienie Sponsora Sygnity Business Solutions S.A.
10.00 - 10.20dyskusja
10.20 – 10.30wystąpienie Sponsora Proquest
10.30 - 10.40wystąpienie Sponsora Thomson Reuters
10.40 – 10.55przerwa kawowa
SESJA III
10.55 – 11.05wystąpienie Sponsora Aleph
11.05 – 11.20Czy repozytoria odmieniają naukę? Henryk Hollender Uczelnia Łazarskiego
11.20 – 11.35Gdzie deponować publikacje i dane badawcze aby zapewnić otwarty dostęp do treści naukowych? Jolanta Przyłuska, Anna Radomska Instytut Medycyny Pracy Łódź
11.35 - 11.45wystąpienie Sponsora ARFiDO
11.45 – 12.00Zapewnienie czytelnikom otwartego dostępu do publikacji a postawy autorskie i uregulowania prawne na uczelni wyższej na przykładzie Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Anastazja Śniechowska-Karpińska Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
12.00 – 12.15Działania Biblioteki Uniwersytetu w Utrechcie jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania otwartego dostępu. Justyna Seiffert Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
12.15 - 12.35dyskusja
12.35 - 12.50wystąpienie Sponsora Elsevier
12.50 – 13.50obiad
14.15 wyjazd na wycieczkę do Supraśla i Kruszynian
19.00 kolacja w ”Tatarskiej Jurcie”
21.00 powrót do Białegostoku
1 lipca 2016 (PIĄTEK)
SESJA IV
9.00 – 9.15“Healthcare for Knowledge”: wyzwania i nowe możliwosci przed Hampshire Healthcare Library Services (HHLS) Marzena Szczepańska SHFT NHS Trust
9.15 – 9.30Cyfryzacja zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Jacek Willecki Biblioteka Politechniki Poznańskiej
9.30 – 9.40wystąpienie Sponsora MCB
9.40 – 9.50wystąpienie Sponsora Splendor
9.50 – 10.05Działalność upowszechniająca naukę realizowana przez biblioteki naukowe w aspekcie zmian Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzonych w 2015 roku Jacek Willecki Biblioteka Politechniki Poznańskiej
10.05 – 10.20"Strefa Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - nowy model współpracy biblioteki z jednostkami uczelnianymi" Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10.20 – 10.30dyskusja
10.30 – 10.40wystąpienie Sponsora H+H Software GmbH
10.40 – 10.55 przerwa kawowa
SESJA V
10.55 – 11.15Rola oceny zasobów bibliotecznych w ewaluacji jakości kształcenia mgr Łukasz Wołyniec Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytet w Białymstoku
11.15 – 11.30wystąpienie Sponsora Elsevier
11.30 – 11.40Użytkownik XXI wieku w bibliotece medycznej. Raport z badań. Agnieszka Janucik, Monika Fiedorowicz Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
11.40 – 11.50wystąpienie Sponsora PWN-PZWL
11.50 – 12.05Oczekiwania członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej wobec Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
12.05 – 12.20Kody QR jako narzędzie promujące bibliotekę i jej zasoby Edyta Rogowska, Anna Cymbor, Dagmara Budek Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
12.20 – 12.30Ten fejsbuk w bibliotece jest bez sensu Wojciech Więcko Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
12.30 – 13.15dyskusja, wnioski i zakończenie Konferencji
13.15obiad