Rada programowa

RADA PROGRAMOWA:

mgr Renata Birska
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
mgr Dagmara Budek
Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
p.o. Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
mgr inż. Anna Grygorowicz
Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Roma Hajduk
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr inż. Witold Kozakiewicz
Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr Krzysztof Nierzwicki
Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
mgr Ewa Nowak
Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Renata Sławińska
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
mgr Anna Uryga
Dyrektor Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
mgr Irmina Utrata
Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Ryszard Żmuda
Redaktor naczelny Forum Bibliotek Medycznych