Skip to content

Szkolenie Biblioteczne

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin Szkolenia Bibliotecznego
DLA STUDENTÓW I ROKU

  1. Szkolenie jest obowiązkowe i jest realizowanie w formie elektronicznej w wymiarze 2 godzin. Składa się z filmu instruktażowego oraz opracowań pisemnych.
  2. Sylabus dotyczący szkolenia bibliotecznego jest opublikowany na stronie internetowej Biblioteki.
  3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zapoznanie się ze szkoleniem bibliotecznym w wersji elektronicznej, zakończone podpisaniem oświadczenia.
  4. Podręczniki będą wypożyczane studentom po odbyciu szkolenia bibliotecznego.